Publikacje

Ostatnio zilustrowane publikacje Latest illustrated publications
Okładki książek i magazynów z moimi ilustracjami oraz komiksami Covers of books and magazine with my illustrations and caroons