Grafika & DTP

Przykładowe projekty graficzne i skład publikacji Sample graphic design & DTP
Rysunkowe projekty kubków z popularnej w Polsce serii Cartoon mugs from most popular serie in Poland