Kreatywne studio graficzne Marka Regner’a – grafika, ilustratora. Tworzę ilustracje, komiksy i grafiki dla potrzeb wydawniczych, komercyjnych i reklamowych. Oferuję szeroki zakres technik wykonania – rysunek tradycyjny, malarstwo, grafika komputerowa bitmapowa i wektorowa. Ilustracje można zamawiać zarówno jako samodzielne utwory lub jako składniki oferowanych przeze mnie projektów DTP i reklam.